Eko cesta v skratke: Rozhodli sme sa zmeniť nielen obsah, ale aj obal

Eko cesta v skratke:
Rozhodli sme sa zmeniť nielen obsah, ale aj obal

Okrem vylepšenia našich produktov účinnými patentovými látkami sme sa rozhodli vylepšiť aj ich obal. Po dlhých úvahách sme pre naše produkty zvolili ako obalový materiál sklo.
18. 02. 2020
autor Barbora
Eko cesta v skratke: Rozhodli sme sa zmeniť nielen obsah, ale aj obal

Prečo sme sa rozhodli pre sklo?

Sklo je inertný, biologicky a chemicky neaktívny materiál. Dá sa umývať a udržiavať v hygienicky prijateľnom stave, preto je to výborný obal. Je významná druhotná surovina, ktorá je veľmi dobre recyklovateľná a mnohonásobne spätne použiteľná.
Ekologicky musíme myslieť nielen pri obsahu našich kozmetických produktov, ale aj pri ich obale. Preto sme sa rozhodli osloviť firmu Naturpack, s.r.o, ktorej vízia spočíva vo vybudovaní fungujúceho systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov. Spája nás spoločný cieľ, a to snaha o zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov.

Naše sklenené obaly zapojíme do technologického procesu recyklácie, ktorým sa už (aspoň raz) vyrobené a použité sklo vracia späť do výroby skla alebo do výroby iných materiálov vyrobiteľných zo skla. Vďaka tomu zabraňujeme mrhaniu zdrojov, redukujeme spotrebu surových prírodných materiálov, redukujeme množstvo uskladnených materiálov a redukujeme spotrebu energie až o 25 % oproti jeho výrobe z primárnych surovín.
Vaše použité sklenené obaly tak môžete s čistým svedomím vyhodiť do odpadkových košov firmy Naturpack (ako ich rozoznajú-zelená farba), ktorá úspešne pôsobí v mnohých obciach a mestách na Slovensku a taktiež spolupracuje s viac ako 7 000 firmami. Kúpou našich produktov sa nebudete cítiť len krajšie a sebavedomejšie, ale aj zodpovednejšie, pretože priamo prispejete k zvyšovaniu kvality životného prostredia.

najpredávanejšie
produkty

O značke
Bez skratiek a kompromisov. Prirodzene.
Vývoj a výroba
Inovatívny prístup v estetickom balení.