Vývoj a výroba

Vznik kozmetického výrobku je veda. Na začiatku procesu je potrebné si určiť aký výrobok chceme vyvinúť, akú má mať konzistenciu, účinnosť, pocit na koži.

Vývoj

V štádiu keď už vieme o aký výrobok ide, začneme s hľadaním jednotlivých surovín. Suroviny používame prírodné a prírode identické. Aktívne látky vyberáme z celého sveta a len také, ktoré majú svoju účinnosť potvrdenú klinickými štúdiami. Rovnaký dôraz kladieme na výber vhodných obalov. Preto naše výrobky balíme do sklenených obalov. Sklo je najekologickejší materiál a zároveň najinertnejší pre obsah produktu.

V ďalšom procese dochádza k samotnému komponovaniu surovín za vzniku kozmetického výrobku. Táto časť procesu je tajná a každá receptúra je jedinečná. Výrobok sa v štádiu vývoja podrobuje testu, ktorý určuje jeho stabilitu. Pri záťažovom teste sa umelo vytvoria extrémne podmienky, pri ktorých sa naočkujú do testovaného výrobku určité druhy mikroorganizmov a sleduje sa účinnosť konzervačného systému. V našich kozmetických výrobkoch používame konzervačné látky iba v takých koncentráciách, ktoré sú nutné pre udržanie kozmetického výrobku mikrobiálne stabilného po celú dobu používania.

Keď výrobok prejde základnými testami, musíme ešte zhodnotiť senzorické vlastnosti. Či je produkt vyhovujúci z hľadiska konzistencie, pocitu na koži, či sa dobre rozotiera, vstrebáva, akú má vôňu...

Aby mohol byť produkt uvedený na trh, musí byť v súlade s predpismi platnými pre kozmetiku v Európskej únii. A teda posledným, ale veľmi dôležitým krokom vo vývoji kozmetických výrobkov je postúpenie kozmetického výrobku na Hodnotenie bezpečnosti a zaevidovanie výrobku v CPNP (Portál oznamovania kozmetických výrobkov). Keď všetko vyhovuje našim parametrom a produkt je legislatívne v poriadku môžeme zahájiť výrobu.

Výroba

Výroba začína v sklade surovín. Jednotlivé suroviny sa navážia podľa technologického postupu v čistom prostredí. Podľa typu výrobku sa bude jednať o výrobu pri izbovej teplote alebo za záhrevu. Suroviny sa postupne miešajú v určitom poradí za určitých podmienok. Napríklad u krémov, ktoré pozostávajú z vodnej a tukovej fázy, sa každá fáza zahrieva samostatne.

Pri dosiahnutí požadovanej teploty sa fázy zmiešajú, zhomogenizujú a vytvorená hmota sa následne chladí. Počas chladenia pri určitej teplote sa pridávajú termolabilné látky, ako sú napríklad niektoré aktívne látky, vonná kompozícia, rastlinné extrakty a silice, ktoré by za vysokých teplôt stratili svoje žiaduce vlastnosti.

Finálny produkt sa zhodnotí kvalitatívnymi testami a okamžite dávkuje do obalov. Následne sa zabalí a je pripravený na predaj.
Pretože nakoniec vždy záleží na všetkom
O značke
Bez skratiek a kompromisov. Prirodzene.
Vývoj a výroba
Inovatívny prístup v estetickom balení.